บริษัทชั้นนำที่เปิดรับสมัคร


กำหนดการ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเทศไทย 50200

ช่องทางติดต่อ

cmubs@cmu.ac.th

0 5394 2105

ภาพกิจกรรม CMUBS Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565