บริษัท ExxonMobil รับสมัครตำแหน่งพนักงานจำนวนหลายตำแหน่ง เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

โดยสามารถเข้ามาสมัครผ่านเว็บไซต์ jobs.exxonmobil.com ติดตามข่าวสารจากทาง Recruiting Line: @jobs.exxonmobil.th